GDPR

Spracovanie osobných údajov za účelom vypracovania znaleckého posudku

Podľa zákona č. 382/2004 Z. z. - Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, budú pri vypracovaní znaleckého posudku použité osobné údaje dotknutých osôb. Doba archivácie znaleckých posudkov je 10 rokov.

Prihlásenie