ZNALECKÝ POSUDOK POPRAD A OKOLIE

 

Znalkyňa zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

 

odbor     :   Stavebníctvo

odvetvie :   Odhad hodnoty nehnuteľností 

               

Prihlásenie